Remunicipalització, la gestió dels serveis públics

Al darrer ple es va aprovar el canvi de gestió del centre esportiu municipal, fruit que en aquest mandat s’ha apostat per la recuperació de la gestió dels serveis públics. Ja des de principis d’any funciona l’empresa C10 que està assumint la gestió dels serveis que es van internalitzant.

Al debat sobre models de gestió apareix molt sovint el mantra de més eficiència del sector privat sobre el públic. És una creença que ha arrelat amb força i ens trobem sovint que hi ha qui no és capaç d’acceptar les moltes evidències que contradiuen aquest dogma. Convençuts dels avantatges de la gestió directa, el Govern ha proposat a l’oposició construir conjuntament els indicadors amb què avaluar l’encert o no de la decisió de remunicipalitzar. 

Aquesta avaluació ha de confirmar els beneficis que indiquen tots els estudis previs: l’estalvi econòmic, la millora de la qualitat del servei i de les condicions dels treballadors, així com la transparència i la participació en la gestió. 

Un motiu important per internalitzar els serveis és l’estalvi econòmic, perquè amb la prestació directa es deixa de pagar l’IVA i el marge empresarial, però la gestió directa també ha de permetre un millor control dels serveis públics, una informació veraç de les dades d’explotació i evitar el conflicte d’interessos implícit en la gestió privada, pel qual la maximització de beneficis, sovint va en detriment de la qualitat del servei i de les condicions laborals de les persones empleades. 

A Cardedeu ja s’ha recuperat la gestió municipal de serveis com la neteja d’edificis o el Centre Esportiu Municipal, i la intenció és analitzar amb rigor quins altres serveis són susceptibles de ser remunicipalitzats. A banda d’abaratir costos, millorar la qualitat del servei i de l’ocupació, i assegurar el control, també esperem que la gestió directa mitjançant una empresa pública ens permeti experimentar amb noves formes de gestió i rendició de comptes que incorporin a la ciutadania. 

En mandats anteriors es van provar de resoldre les mancances tècniques i les debilitats financeres amb l’externalització de serveis, però sovint la conseqüència ha estat la pèrdua de control, de qualitat i sovint també de diners. Per això s’ha passat de la cooperació confiada amb el sector privat a la gestió directa, i les remunicipalitzacions han estat la reacció més freqüent en aquestes circumstàncies. ​

​Per a més informació aneu a la columna d'enllaços

 

Cardedeu ja s’ha recuperat la gestió municipal de serveis com la neteja d’edificis o el Centre Esportiu Municipal, i la intenció és analitzar amb rigor quins altres serveis són susceptibles de ser remunicipalitzats.​