L’ajuntament atorga subvencions per activitats d’estiu i extraescolars.

El nous criteris d’atorgament de subvencions per activitats d’estiu i extraescolars permeten duplicar el número de persones becades. El sistema de quotes progressives i el caràcter universal ha afavorit que enguany s’hagin becat 158 infants i joves, el doble que l’any passat. En total s’hi ha destinat 44.339 euros.

Per primera vegada, els ajuts econòmics per disminuir els costos de les famílies de les activitats d’estiu i extraescolars s’ha fet de caràcter universal i eliminant el requisit d’haver estat atès pels serveis socials, establint un sistema de quotes progressives en funció dels ingressos econòmics de la unitat familiar.​

Això ha fet que s’hagi duplicat el número de persones beneficiàries: enguany s’han becat un total de 158 infants i joves (91 famílies), mentre que al 2016 se’n van becar 80 (63 famílies). Pel que fa als imports, van de 75 € fins a 275 €, en funció de si és una activitat d’estiu o extra escolar, i de la situació econòmica i social de la família. Per tant, s’ha multiplicat per dos el número de persones becades. ​

Els objectius dels nous criteris de la convocatòria han estat afavorir la igualtat d’oportunitats, reduir les desigualtats econòmiques i identificar noves necessitats socials o econòmiques latents al municipi. Per posar un exemple concret, s’ha volgut arribar a aquelles famílies que, tot i treballar, tenen dificultats per arribar a finals de mes i no poden fer front al cost d’un casal d’estiu o unes activitats extraescolars. La precarietat laboral o la falta de conciliació alimenten la manca d’oportunitats i les desigualtats. ​

Amb aquesta convocatòria, s’ha pogut becar a un total de 158 infants i joves (91 famílies), al 2016 es van becar 80 infants i joves (63 famílies). Per tant, s’ha multiplicat per dos el número de persones becades. L’import mínim de la beca ha estat de 75 € fins a un màxim de 275€, depenent de si es tractava d’activitat d’estiu o extra escolar i de la situació econòmica i social de la família.
 
Per a més informació aneu a la columna d'enllaços
 
 
 

El nous criteris permeten duplicar el número de persones becades. L'accès als ajuts s’ha fet de caràcter universal, establint un sistema de quotes progressives en funció dels ingressos econòmics de la unitat familiar.