Govern amb participació!

La participació és una manera de treballar transversalment, i la posem en pràctica malgrat la manca de recursos existents i que estem revertint, amb la creació d’una nova plaça de tècnica de desenvolupament comunitari que ha de vetllar i acompanyar aquesta transversalitat.

Creiem que cal avançar cap a una nova forma de govern que tingui en compte la ciutadania de forma constant i aconseguir unes polítiques més properes a la voluntat ciutadana. ​

En aquests dos anys hem augmentat el treball conjunt des dels consells de cooperació per al desenvolupament o els d'educació, amb especial delit pel Consell d'Infants.​

Hem revifat de les cendres consells com el de medi ambient. I com que l'espai públic és del veïnat, amb la comissió de mobilitat treballem als barris i amb la comissió interescolar «A Cardedeu en bici i a peu» per a pacificar l'accés als centres. També hem sistematitzat les visites als barris per tractar problemàtiques concretes i propostes de millora in situ.​

Com que la cultura és eminentment participació, hem consolidat les comissions de cada una de les deu festes populars, i hem convocat nombrosos agents culturals en reunions per perfilar el projecte de la recuperació de la Tèxtil Rase com a fàbrica de cultura.​

Treballem frec a frec amb les entitats en molts àmbits diversos, des de l’acollida a les persones refugiades fins a la promoció del comerç local.​

Hem engegat el Pla Local de Salut, el Pla d’Igualtat Municipal i el Protocol contra la violència masclista amb participació dels agents implicats, així com la segona edició dels pressupostos participatius per a joves, el COU.​

En els propers mesos tindrem un nou ROM que permetrà una participació més activa de la ciutadania als Plens, entre d’altres millores. I actualment estem immersos en els pressupostos participatius municipals, amb els quals una bona part de les inversions de 2018 les escollirà la ciutadania.​

Quan parlem de participació ciutadana parlem d'influir en la presa de decisions de forma vinculant. No es tracta de consultar determinades decisions a la ciutadania sinó de traspassar-los el poder.​

Sabem que ens falta camí per fer encara i que hem de millorar constantment per tal d’assentar les bases d’un veritable poder popular. Seguim, governem-nos! 

Per a més informació aneu a la columna d'enllaços

Cal avançar cap a una nova democràcia que tingui en compte la ciutadania per tal d'aconseguir polítiques més properes.