Cardedeu coeduca!

En un món just, lliure i igualitari, com el que volem, hem d'educar als infants d'una manera diferent. Ens proposem educar des de la diversitat per aconseguir el canvi social que volem.

 

Volem un món just, lliure i igualitari, un món on el masclisme, la discriminació o la violencia no hi tinguin cabuda. És per això que hem d'educar als infants d'una manera diferent. Creiem que la justícia social ha de començar a les aules, ja que aquestes no són alienes a la societat. Per això ens proposem educar de manera no sexista i des de la diversitat per aconseguir el canvi social que volem.​

Per aquest motiu, a Cardedeu, des del curs 2016/17, volem educar des d'una perspectiva coeducativa, que integri els valors de la cura, el respecte i l'empatia, en comptes de la competició, la violència i el menyspreu. Per fer-ho, es parteix d'una mirada àmplia de la noció d'equitat de gènere així com de la diversitat cultural, sexual i social.

Entenem que aquesta és la base d'una ciutadania conscient que promou el respecte, davant de les múltiples formes de violència i qualsevol forma de discriminació vers les persones.

Per aconseguir-ho, es treballarà de manera progressiva amb tots els centres educatius, totes les etapes educatives (bressol, primària i secundària) i amb tota la comunitat educativa (famílies, equip docent, alumnat i monitoratge).

Donada la innovació del projecte, s'ha rebut finançament de la Diputació de Barcelona. Les entitats que tiraran endavant la iniciativa són: Esberla, Coeducació i Fil a l'Agulla.​


Aneu a la columna d'enllaços si voleu ampliar la informació.

A Cardedeu volem educar des d'una perspectiva que integri els valors de la cura, el respecte i l'empatia.