Cardedeu ofereix assessorament energètic per fomentar un consum més eficient i responsable

S'ha creat l’oficina d’assessorament energètic que atendrà la ciutadania i les petites empreses durant el període hivernal.

S'ha creat una oficina d'assessorament per afavorir l'estalvi energètic i assessorar sobre els subministraments energètics. Es vol que sigui útil no només per a famílies vulnerables, sinó perquè tots els veïns coneguin els seus drets energètics i per afavorir un consum més eficient i responsable de l'energia. També s'oferirà a la possibilitat de revisar les condicions de facturació dels diferents subministraments, i es guiarà als usuaris en les alternatives de contractació i en com tramitar aquests canvis. 

L'objectiu d'aquesta oficina, que estarà operativa durant tres mesos, és afavorir l'estalvi energètic a la ciutadania a través de la conscienciació per fer un ús correcte i més eficient de l'energia. S'estudiaran les factures d'electricitat, d'aigua i de gas per detectar possibles anomalies en la facturació o per comprovar que la potència contractada és l'adequada i difondrà bones pràctiques de consum responsable i eficient de l'energia.

L'oficina estarà en coordinació amb l'OMIC (Consum), així com amb els Serveis Socials municipals per tal de ser una eina més de lluita contra la pobresa energètica i informar i assessorar els consumidors de quines mesures ha d'emprendre per tal que les companyies no els tallin el subministrament d'electricitat, aigua i gas quan tinguin problemes econòmics greus per sufragar-ne el cost. Així com informar de com mantenir la llar a unes condicions adequades de temperatura i de consums a un preu just.

L'objectiu de l'oficina és afavorir l'estalvi energètic i econòmic a la ciutadania a través de la conscienciació de la necessitat de fer un ús correcte i més eficient de l'energia.