Cap a una producció agroecològica més sana i sostenible

En els darrers anys, a les terres de Cardedeu i territoris propers estan resorgint projectes agroecològics impulsats per persones recent incorporades al sector, que veuen en la pagesia una nova forma d'ocupació i d'arrelament a la terra.

En els darrers anys, a les terres de Cardedeu i territoris propers estan resorgint projectes agroecològics impulsats per persones recent incorporades al sector, que veuen en la pagesia una nova forma d'ocupació i d'arrelament a la terra. 

Les produccions agroecològiques són respectuoses amb l'entorn, fent equilibris entre la recuperació de formes de treball tradicionals amb noves tècniques d'ecologia, que milloren la producció i minimitzen les plagues, evitant l'ús de productes químics. 

Trobem associacions de consumidors que s'organitzen en cooperatives de consumper trobar productes ecològics i de proximitat, que promouen un sistema de comercialització més just amb les produccions agrícoles i ramaderes del nostre territori, alhora que s'evita el malbaratament energètic de les distribucions a grans distàncies.

Tot plegat, amb l'augment de la sensibilitat de la societat cap a l'ecologia i formes més justes de desenvolupament econòmic, fa que trobem un context afavoridor en el nostre territori per promoure un desenvolupament econòmic i social basat en el desenvolupament agroecològic (DLae). 

Perquè l'agroecologia no és només una forma de producció ecològica, és un moviment social que promou noves formes d'organització, comercialització i participació; vinculades a l'economia social i solidària (cooperatives); els circuits curts de comercialització que eviten els marges de les distribuïdores i milloren les condicions de la pagesia, així com els sistemes participatius de les persones (productors/consumidors) que hi intervenen.

És per això que l'agroecologia repercuteix positivament en el territori (desenvolupament sostenible) per a les persones que hi treballen (comercialització més justa) i per a qui ho consumeix (amb productes més saludables i de qualitat). 

En aquesta xerrada explicarem com volem treballar de costat amb els productors i consumidors per generar noves sinèrgies que consolidin els projectes agroecològics, i així repercutir de manera positiva en el desenvolupament econòmic i social de Cardedeu.​

 

PROPOSTES 

Casos d'èxit de dinamització local agroecològica a d'altres territoris

Actuacions per a facilitar la comercialització de circuits curts

Suport per a la consolidació de projectes agroecològics

Activitats previstes per a l'espai Agroecològic de la Fira de Sant Isidre

Apostem per la recuperació de formes de treball tradicionals amb noves tècniques d'ecologia