Comunicat sobre la Ronda Oest

Des de la CUP creiem que la Ronda Oest és un projecte:

· NEGATIU. La Ronda no només afectaria explotacions agro-ramaderes de la zona sinó que destruiria un entorn natural únic i singular de Cardedeu, un espai que utilitzem centenars de persones cada dia per practicar esport i gaudir de la natura i el paisatge.

· INNECESSARI. La connexió del polígon del Marital amb les vies principals només requereix fer un túnel per superar la via del tren.

· COSTÓS. La Diputació preveu gastar-hi 5 milions d’euros. Aquesta suma és 4 vegades el que l’Ajuntament es gasta en protecció social (1,2M), que sí que és realment una prioritat en un poble amb més de 1.200 persones a l’atur.

· INÚTIL. No soluciona el problema de l’ús del vehicle privat sinó que el premia i el trasllada als veïns de Can Montells. Cal una visió a llarg termini i consensuada, que inclogui alternatives duradores i sostenibles al trànsit que travessa Cardedeu, començant per impulsar el transport públic.

D’altra banda, denunciem que el procés d’elaboració de la proposta no ha comptat en cap moment amb la participació efectiva dels afectats, que se n’han assabentat per la premsa, ni de la ciutadania en general.

Per això, la CUP proposa:

1. Aturar el projecte de la Ronda i recuperar la Comissió de Mobilitat i millora urbana, on hi participin tots els actors afectats per tal d’arribar a solucions globals, sostenibles i consensuades.

2. Donar tota la informació a la població perquè pugui opinar sobre aquest tipus de projectes. Demanem que es facin públics i accessibles l’estudi sobre la nova Variant BV-5108 i el Pla Local de Seguretat Viària.

3. Crear un Cinturó Verd que valori les activitats agro-ramaderes i l’entorn natural que envolta Cardedeu. Sabem que un paisatge de qualitat no només és font benestar per a la població sinó que “és un actiu econòmic” de primer ordre segons el Conveni Europeu del Paisatge.