Documents

Vivim una cruïlla històrica social i política. Les diferents eleccions que tindran lloc en els propers mesos seran clau per decidir el rumb del nostre futur. En l’àmbit nacional, estem a les portes d’unes eleccions que han de ser plebiscitàries i constituents per a part del país. En l’àmbit social, des de la societat civil organitzada s’està reclamant amb més força que mai la necessitat d’un canvi de model que respongui a les necessitats de la majoria de la ciutadania. La rellevància que ha pres durant aquests darrers anys el moviment del 15-M, les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca i les reivindicacions feministes, són exemples d’aquest canvi de paradigma. 

I és en el municipalisme, en un municipalisme rupturista i que aposta clarament per la transformació social i l’alliberament nacional, on totes aquestes i altres lluites i reivindicacions històriques, amb els seus diversos bagatges, realitats, apostes i pràctiques polítiques, poden trobar un espai comú des d’on construir un contrapoder gestionat des de la base, proper a les persones i realitats locals, i que ens permeti avançar col·lectivament cap a models alternatius al capitalisme dins uns Països Catalans lliures.

La CUP de Cardedeu està formada per persones implicades al poble que creiem fermament que, malgrat les diverses mesures estatals i autonòmiques que persegueixen la limitació de les competències de les institucions locals, el municipalisme té un gran potencial de transformació de la realitat quotidiana de les persones que vivim al poble. Des de l’àmbit actuació municipal, proper i coneixedor de les necessitats de les majories socials, podem incidir i actuar sobre aspectes claus d’un sistema que ens ha dut a la situació d’emergència actual.

Concebem aquest programa electoral com una eina de treball que ens ha de servir de brúixola per als propers quatre anys de legislatura. Ha estat elaborat a partir de les propostes recollides en les assemblees obertes que s’han fet per a cada eix temàtic i dels contactes amb persones de la vila expertes en cada àmbit. Tanmateix, perquè aquesta eina sigui útil, ha d’estar en constant debat i evolució, no per eximir-nos de complir allò pactat sinó per ser capaços d’adaptar-nos a la realitat de cada moment i poder donar respostes a les necessitats de la gent. És per això que convidem totes aquelles persones que tinguin propostes en relació amb algun dels eixos temàtics que ens les facin arribar.

Finalment, per assolir una societat justa i igualitària, és imprescindible tenir una perspectiva de gènere en tot allò que fem i proposem. Per aquest motiu, hem decidit fer un ús subversiu del llenguatge i escriure el programa íntegrament en femení, amb l’objectiu de visibilitzar la situació de desigualtat que patim les dones.

 

 

Pàgines