Nova ordenança de tinença responsable i protecció dels animals

S'ha aprovat la nova ordenança de tinença responsable i protecció dels animals, fruit d'un procés llarg i ric de debat que ha comptat amb la participació dels centres veterinaris, protectores d'animals, professionals en la defensa i benestar animal  que han fet arribar la seva aportació. ​

L'Ajuntament de Cardedeu ha aprovat per unanimitat la nova ordenança de tinença responsable i protecció dels animals. 

El resultat final ha estat fruit d'un procés llarg i ric de debat amb tots els grups municipals i que ha comptat amb la participació dels centres veterinaris,  protectores d'animals, persones professionals en la defensa i benestar animal, associacions de veïns i qualsevol persona del municipi que ha fet arribar la seva aportació. 

Aquesta ordenança té el repte de vetllar pel benestar animal i millorar la convivència entre persones i animals. D'altra banda, adaptar-se a la normativa tècnica i jurídica, ja que la que hi havia en vigor, estava completament desfassada. 

Els punts a destacar de la nova ordenança són aquells aspectes que garanteixen la protecció i el benestar animal, com la prohibició al maltracte animal, la prohibició de collars que facin descarregues elèctriques o amb punxes i els morrions que no permetin obrir la boca al gos. S'habilitarà un espai on els gossos puguin correr i jugar lliurament sense haver d'estar lligats i es reconeixen les colònies de gats.

Per a més informació aneu a la columna d'enllaços​. Per veure els acords i l'ordenança, feu click aquí.

La nova ordenança  té el repte de vetllar pel benestar animal i millorar la convivència entre persones i animals​