L'Ajuntament de Cardedeu assumeix la gestió directa del servei de neteja d'edificis municipals

Des de l'1 de gener la neteja d'edificis està gestionada per l'Ajuntament, amb el personal subrogat de l'anterior empresa adjudicatària. Abans de l'estiu també s'assumirà la gestió directa del Complex Esportiu Municipal.

La gestió del servei de neteja d'edificis municipals ha pasat a ser gestionada per l'empresa municipal "C10 Serveis i Manteniments S.L." des de primers d'any . Aquest és el primer contracte que ha assumit la societat després de la seva constitució i respon a la voluntat del govern de Cardedeu d'assumir el control directe dels serveis que es presten amb gestió externa, com recull el Pla d'Actuació Municipal d'aquest mandat.

El  2016 va finalitzar el contracte de servei de neteja d'edificis municipals que efectuava una empresa privada. Acreditada la solvència tècnica i econòmica suficient, l'Ajuntament de Cardedeu va encomanar la gestió de la neteja a la societat municipal. Es van signar les subrogacions de personal, acollides a la normativa vigent i al conveni col·lectiu d'aplicació, per expressa voluntat de totes les parts. D'aquesta manera, el mateix personal fa el servei de neteja d'edificis municipals.

Aquest és un primer pas en el camí cap a la municipalització de serveis. Recuperar els serveis que li són propis és més eficient econòmicament. En aquesta mateixa línia, ja s'està treballant per assumir la gestió del complex esportiu municipal, que es farà efectiva abans de l'estiu. A més, s'establirà un mecanisme d'avaluació per cada cas per eliminar possibles dubtes sobre aquest procés.

Aquest és un primer pas en el camí cap a la municipalització de serveis i recuperar els serveis que li són propis