Cardedeu comunitat igualitària

Des de l'Ajuntament ens proposem aplicar polítiques públiques -amb voluntat de fer-ho amb estreta complicitat amb al teixit social del municipi- per tal de minimitzar al màxim les desigualtats per raó de gènere, orientació sexual o origen.

A casa nostra la igualtat formal s'està guanyant gràcies a totes les lluites que ens han precedit, però per a la igualtat real encara queda molt camí per fer. La nostra societat encara està travessada per les desigualtats. Dia a dia veiem com aquestes desigualtats es tradueixen sovint en violències de tot tipus, i que en alguns casos han acabat amb vides. Més enllà d'aquests casos més extrems, la violència i l'opressió s'exerceixen sovint de forma més quotidiana, invisible, subtil i normalitzada.

Els objectius estratègics en aquesta matèria han de partir d'una diagnosi acurada. Tenim també la certesa que és en l'àmbit educatiu on s'ha d'intervenir de forma més decidida per tal d'anar deconstruint, de mica en mica, les condicions socials i culturals determinants que fomenten les desigualtats, i d'anar avançant, pas a pas, cap a una societat més justa i més lliure. Arribar a una visió igualitària de la societat és un procés que requereix transformacions. I això és feina de tot el conjunt de la societat, de les institucions i també de la ciutadania.

PROPOSTES CONCRETES​

Pla d'Igualtat, que s'inicia amb una diagnosi

Projecte Cardedeu coeduca. Projecte municipal de coeducació amb la participació de tots els centres educatius del municipi

Actualització i revisió del protocol de violència masclista

Altres actuacions. Mantenim la celebració de diades com el 8M, 25N o el 28J per tal de visibilitzar les diferents lluites feministes i LGTBI+. Campanya ‘No és No'. A Cardedeu: festes lliures de sexisme. Campanya de visibilització i prevenció de la violència masclista i l'homofòbia en els espais d'oci.​

A casa nostra la igualtat formal s'està guanyant gràcies a totes les lluites que ens han precedit, però per a la igualtat real encara queda molt camí per fer.