Per vèncer cal anar-hi

La gent de la CUP hem presentat la nostra candidatura per concórrer a les properes municipals.  

Anirem a l’Ajuntament amb una brúixola que ens permeti tenir clar quin és el nostre rumb, quines són les nostres prioritats en aquesta propera legislatura.

Hi anirem a posar les polítiques d’habitatge al centre de les prioritats. Perquè tenir un habitatge, una llar, és una condició necessària per poder desenvolupar una vida digna. Perquè la despesa en habitatge suposa una quantitat desorbitada dels minsos ingressos de moltes famílies de Cardedeu. Perquè els procediments d’execució hipotecària i els desnonaments no només no han disminuint sinó que segueixen i seguiran augmentant. I mentrestant seguim tenint molts habitatges buits i cap, zero, habitatges socials.

Hi anirem a reivindicar el valor del territori i de l'enton, a defensar el patrimoni natural de Cardedeu, a dinamitzar el teixit productiu agroalimentari i a recuperar els productes propis de la terra. I hi anem, també, per subratllar el valor que l'entorn té en el nostre benestar i a preservar l'atractiu que representa.

Hi anirem a promoure la cultura i l'associacionisme cultural, perquè la cultura i l'associacionisme faciliten que totes i tots tinguem xarxa, tinguem vincles, i ens fan sentir part del poble, d'una comunitat, on els problemes d’uns són sentits com a propis per tots i totes les altres.

Hi anirem a facilitar l’ocupació i a lluitar contra la precarietat laboral. Esquivant les fórmules que ens han portat a l’actual crisi: ni la construcció que depreda el territori, ni la indústria que perd pes degut a la tecnificació i la deslocalització poden ajudar-nos a sortir de la crisi. Hi anem a promoure la creació de llocs de treball en l’economia social, local, de proximitat i cooperativa. A ser palanca del canvi del model econòmic i productiu des del municipi.

Hi anirem, finalment, a impulsar la radicalitat democràtica, a recuperar el concepte de participació. A deixar clar que no volem una participació reactiva, intermitent, ni decorativa. Hi anirem a assegurar que la participació sigui percebuda com a útil, a assegurar que tingui un impacte i que les decisions preses siguin vinculants. Per això revitalitzarem el consell de Vila i els consells sectorials i els dotarem de contingut i de pressupost, i promourem la presa de decisions mitjançant processos participatius

Hi anirem, en definitiva, perquè per vèncer cal anar-hi, anar-hi i anar-hi!