Mou fitxa per la pública

Des de la CUP de Santa Perpètua us animen a matricular als vostres fills a l'escola pública. 

PER QUÈ A LA PÚBLICA?

RAONS SOCIALS

1.- Garantir que l'educació arriba a tothom implica gaudir d'una xarxa
finançada per l'erari públic que arribi a totes les poblacions i barris de
forma suficient. La participació i reivindicació d'aquesta xarxa és la
millor garantia.

2.-Que l'educació arribi a tothom és la millor garantia per poder gaudir
d'una societat cohesionada, on tothom pugui trobar les seves oportunitats
de desenvolupament i arribar a entendre's amb els altres malgrat els
conflictes.

3.-El paper d'aquesta institució i de la gent que hi participa, en una
construcció cultural compartida és imprescindible.

4.- El principal problema que han d'afrontar algunes escoles és la
guetització. La única manera de superar-la és la supressió d'escoles
selectives, fent que hi hagi un servei públic per tothom, i aplicant
polítiques de redistribució de l'alumnat i de compensació en els centres
guetitzats (ex. Escoles magnet).

5. En un període de nova davallada de la natalitat, la xarxa pública ha de
fer-se valer en els processos de matriculació per impedir un transvasament
d'alumnat cap a la privada concertada que, a més, pot suposar la pèrdua de
llocs de treball i l'afebliment del sector públic. Cal promoure polítiques
socials de cohesió i rebaixar les ràtios de les aules.

6. Els centres d'ensenyament públic han de ser un instrument que permeti el
desenvolupament integral de l'alumnat, que el capaciti, per fer front a la
realitat amb esperit i sentit  crític, creatiu i solidari, per participar
conscientment en la construcció i transformació d'una  societat en evolució
constant.

RAONS INDIVIDUALS

1.- Creiem necessari que hi hagi diversitat cultural i de procedència a les
aules. Tant de bo les persones s'acostumin de ben petites a relacionar-se
amb persones diferents. És la millor formació per a aquells que hauran de
relacionar-se amb tota mena de públic en el seu desenvolupament
professional i social.

2.- L'escola pública no és un negoci. No enfoca la seva activitat com a tal
sinó com a una activitat humana i un bé públic.

3.- Per això els problemes no s'amaguen sistemàticament, sinó que són
coneguts pels interessats a fi de trobar-hi solucions.

4.-És per això que està centrada en la seva funció educativa i social, i no
en la supervivència (o el negoci) econòmica.

5.-En general les possibilitats d'intervenció i participació de mares i
pares és molt més elevat que en altres tipus d'escoles. També el tipus de
relació entre famílies i professionals.

6.-Hi trobem doncs uns alts nivells d'innovació educativa.

7.-El resultat de tot això ha estat que en els darrers informes PISA els
resultats de resiliència de l'alumnat de la pública s'ha situat per sobre
de la mitjana de l'OCDE i per sobre de la mitjana del país.

(OCDE) :  Organisation for Economic Co-operation and Development
*Resiliència: Relació dels resultats en front dels esperats per la
procedència social i cultural.