Moció per facilitar el padró

Amb aquesta moció, la CUP PA, té com a objectiu aconseguir que l’Ajuntament de Cardedeu faciliti les condicions d’alta del padró, perquè les persones més vulnerables puguin accedir als mateixos drets que qualsevol altre ciutadà. Així es vol d’evitar la discriminació i que no es condemni als col·lectius més vulnerables com les persones sense sostre, els immigrants sense permís de residencia, o aquelles que viuen en vivendes però sense els subministraments bàsics.

Si partim de la base que l’empadronament és l’acte de registrar-se a l’Ajuntament de residencia habitual i que dóna la condició de veí de la població, s’entén doncs que el padró és la porta d’entrada al municipi, ja que d’ell, en deriven una sèrie de drets i deures com l’accés a l’assistència sanitària, els serveis bàsics d’atenció social primària i l’escolarització de menors entre d’altres. Alhora que també, si es parla de persones immigrades sense permís de residencia, un mitjà per acreditar el temps de residencia a l’Estat Espanyol i en un futur, aconseguir el permís de residencia.

És per això, que es demana modificar el procediment d’alta, per tal de que siguin admesos altres documents en cas que la persona no pugui presentar aquells que legitimen l’ocupació del habitatge, i inclús, es faciliti la possibilitat de l’empadronament sense domicili fix.