Èxit de l'Assemblea d'Educació

La CUP de Cardedeu continua el procés d’elaboració i discussió de les propostes del programa per a la propera legislatura. Ahir diumenge una quinzena de persones vinculades als centres escolars i els recursos educatius públics de Cardedeu, les associacions de pares i mares de les escoles i a les entitats de lleure educatiu, es van trobar al Tarambana per debatre el programa d’Educació de la CUP.

 

Entre les propostes de l’assemblea destaquen l’establiment de diferents instruments que facilitin que tots els infants puguin accedir a l’educació de 0 a 3 anys, així com la formació de pares i mares i la detecció precoç d’infants en risc (augment de places i recursos a les escoles bressol, prestacions econòmiques per accedir-hi, mares de dia i espais de criança, visites domiciliàries etc.); l’adopció de mesures que assegurin l’èxit, la qualitat i la igualtat al sistema educatiu (acompanyament educatiu, centre de dia, treball de competències socials bàsiques, etc.); l’educació continuada, ocupacional i de segona oportunitat; i el foment de la participació i el treball en xarxa entre els agents educatius de Cardedeu (centres escolars i de formació, entitats educatives i famílies) així com entre aquests i Serveis Socials.