Conclusions del grup de Feminisme

El grup obert de treball de Feminisme i Alliberament sexual es va reunir diumenge 12 d'abril al Casino Popular per redactar el seu eix del programa de la CUP Cardedeu. El programa s'havia anat treballant prèviament mitjançant un espai a la xarxa on tothom qui ho desitgés podria escriure-hi les seves propostes. Un cop recollides en un document, aquest es va discutir en dos petits grups i es van agrupar les propostes en dues accions. Per una banda, tot allò relacionat amb l'organització social feminista de la societat, i per l'altra, totes les accions concretes per crear les estructures necessàries per dur a terme el primer punt. 

D'entre les múltiples propostes, es destaca la idea de crear un espai familiar gratuït intrasetmanal obert a tothom, amb un espai d'educació en el lleure i també un d'estudi i de reforç escolar amb l'objectiu de facilitar la conciliació familiar, reduir les desigualtats educatives, promoure la cohesió social i permetre a les famílies participar en altres activitats del poble mentre els infants assisteixen a les activitats dirigides de l'espai. 

L'eix de feminisme i alliberament sexual també preveu totes les accions necessàries per aplicar la llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals mitjançant diferents accions, que quedaran recollides en el programa, disponible en unes setmanes.