Canvi de curs, canvi de cicle

La darrera polèmica del mural independentista, es fa del tot insostenible aquest govern local. Duem gairebé dos anys d'un govern municipal inestable i autoritari, allunyat de la població i carregat de contradiccions internes des del principi del pacte entre CIU, PP i GpC. Han estat dos anys d'ordenances restrictives i repressives, de manca de diàleg amb els vilatans i de retallades en serveis públics. Han estat dos anys al servei d’interessos partidistes minoritaris que han prevalgut per sobre la voluntat majoritària del poble, i dos anys d’enfrontaments constants amb associacions i col·lectius del poble,

Des de la CUP, entenem que ja és hora de superar aquest trist període i treballar en positiu per la millora de la nostra vila. Evidentment, la distància ideològica respecte al partit majoritari (CIU) és massa gran per a assolir pactes estructurals, però no eludirem la nostra responsabilitat com a tercer partit amb representació política a l'Ajuntament i seguirem treballant per la governabilitat del poble.

Les nostres prioritats seran bàsicament tres. La primera, capgirar el tarannà aspre i poc democràtic que ha caracteritzat l'actual govern. Entre altres mesures, caldrà recuperar els plens un cop al mes i fer més transparent i propera l'acció del consistori. En segon lloc, proposarem que es treballi conjuntament i no de forma vertical amb els col·lectius del poble que actuen per la justícia social, el benestar i la cultura. I en darrer lloc, reintroduirem a l'agenda pública la lluita pels serveis públics. Concretament, caldrà centrar-se en el manteniment de línies públiques de P.3, convocant els organismes corresponents, i en la reobertura del servei d'urgències al CAP de Cardedeu, per fer complir l'acord aprovat al Ple de ser un poble lliure de retallades.

És amb aquestes intencions que la CUP encara el nou curs i per això us animem a participar a les nostres assemblees, que cada dia compten amb més persones il·lusionades per millorar la vida a la nostra vila.

Que tingueu un bon inici de curs!