Moció de suport per exigir una nova llei reguladora del dret a l'habitatge que garanteixi les mesures de mínims per fer front a l'emergència habitacional.